חייגו בלחיצה: 074-7048020

תנאי שימוש באתר

כל הנכתב בלשון זכר, מתייחס הן לזכר והן לנקבה.

 1. תנאי בסיס להמשך גלישתך באתר:
  כל גולש ו/או המבצע פעולה באתר (להלן: "הלקוח") מצהיר כי קרא את תקנון האתר ו/או תנאי השימוש באתר, מסכים לנאמר בו, לתנאי השימוש בו וכי הוא מקבלם ולא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. התקנון ותנאי השימוש עשויים להתעדכן מעת לעת ועל הלקוח חלה חובת העיון בתקנון ובתנאי השימוש באתר לפני שימוש באתר. בהיעדר הסכמתך, אין לך רשות להשתמש באתר זה.
 2. בעלת אתר www.dfus.co.il הינה נתנאל פלג (1989) בע"מ (להלן: החברה) מרחוב המסילה 18, נשר.
 3. בעת שימוש באתר, יתכן שהלקוח יעשה שימוש בפרטיו ו/או ימלא טפסים הכוללים בין היתר פרטים אישיים. החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של הלקוח לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה הלקוח באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטי הלקוח לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 4. החברה רשאית להשתמש בפרטי הלקוח לצורך דיוור ישיר המותר על פי חוק, וכן לשיפור השירותים שהיא מציעה לו באתר. כמו כן החברה רשאית להעביר את פרטי הלקוח במקרים הבאים: העברת פרטי העסקה לחברת האשראי לצורך חיוב ו/או לחברת השילוח לצורך ביצוע האספקה ו/או לקבלני משנה לשם ביצוע ההזמנה על ידם במקרה בו על פי שיקול החברה יש עניין להעביר את ביצוע העבודה לקבלן משנה אחד או יותר.
 5. יש והמוצרים המוצעים באתר, מלווים במפרט וניתן לראות את תמונות המוצרים להמחשה בלבד כמו-גם תאור קצר ותמציתי של המוצרים. ייתכנו שינויים בין התמונה למוצר בפועל. פרטים נוספים לגבי מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, ניתן לקבל ע"י התקשרות טלפונית 074-7048020.
 6. ביטול הזמנה אפשרי רק לפני תחילת הדפסתה.
 7. הצבעים מוצגים על המסך ב – RGB, אולם מודפסים על הניר ב – CMYK, ועל-כן, הצבעים המודפסים שונים במעט מהצבעים המוצגים במסך ו/או במדפסת צבעונית. לכן, סטייה בצבע בין מה שנראה על מסך מחשב ובין המוצר הסופי נחשבת למוצר תקין (מוצר שאינו פגום). ייתכן, אך לא בהכרח, שסטית הצבע נובעת מהבדלי צבע בין מסך מחשב להדפסה אמיתית על ניר.
 8. סטיה של עד 5 מ"מ במידות ו/או בחיתוך המוצר אינן נחשבות כפגם במוצר ו/או טעות בהדפסה.
 9. על הלקוח חלה חובת הגהה למוצר שהזמין.
 10. החברה אינה אחראית לתכנים שהוכנסו על ידי הלקוח, אינה מגיהה אותם גם אם הם מכילים טעויות שלכאורה ניתנות לזיהוי ע"י החברה טרם ההדפסה. אי לכך, הדפסה נוספת תהיה כרוכה בתשלום מלא עבורה.
 11. במקרה שמוצר נפגם עקב תקלה בייצור, הלקוח יודיע על כך מיידית לחברה בכתב ויחזיר את המוצר הפגום למשרדי החברה בצירוף חשבונית מס מקור, יוודא קבלתו על ידי ניצג החברה מידו לידיו וידרוש אישור בכתב על החזרת המוצר. הלקוח יהיה זכאי למוצר זהה ללא תשלום נוסף וללא כל פיצוי.
 12. לחליפין, לפי שיקול החברה, יתכן שהלקוח יקבל פיצוי כספי עד לגובה הסכום ששולם בגין המוצר בניכוי דמי משלוח ככל שהיו. בשום מקרה לא יעלה הפיצוי על סכום המוצר ששולם. במקרה שהחשבונית המקורית תוחזר והעיסקה תבוטל, הלקוח יוכל לקבל את המע"מ ששילם.
 13. אחריות החברה מוגבלת עד לגובה סכום המוצר, לא כולל מע"מ ודמי משלוח.
 14. החברה נמנעת מלהדפיס הזמנות לאירועים שיש בהם חילול שבת ומועדי ישראל.
 15. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו ו/או יגרמו באופן מלא או באופן חלקי ו/או בדרך כלשהי, במישרין או בעקיפין תהליך כלשהוא באתר ו/או בכל הקשור אליו, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים, רשאית החבר להודיע על ביטול עיסקה, כולה או חלקה.
משרד

טלפון: 074-7048020

שעות פעילות

ראשון-חמישי
08:30 - 16:30

רוצה לדבר איתנו?

רוצה עוד מידע?
נשמח לחזור אליך בכל ענין: